Jonny Andvik ved kirkeruinen. (Foto: Hege Dorholt)
Jonny Andvik ved kirkeruinen. (Foto: Hege Dorholt)

Andvik i kjente trakter