Les også:

– Ikke fare for at vaksiner blir kastet i Nome