Bjørg Tveito Lundefaret Ringsevja 2021

Venter svar fra 120 tester i dag – dette er usikkerhetsmomentet nå