Smitteutbruddet oppsummert: Dette vet vi så langt (oppdatert)