Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Drone skal kartlegge: Fenfeltet er uten tvil det best dokumenterte og undersøkte området i Nome, men geologene er på langt nær i mål. Nå skal ny droneteknologi tas i bruk for å utvikle et mer komplett geologisk kart. Og kanskje får det betydning for gruvedrift.  Denne dronen erstatter helikopter og svært tidkrevende, manuelt arbeid. I juni skal den fly over Fen, forteller Sven Dahlgren
Drone skal kartlegge: Fenfeltet er uten tvil det best dokumenterte og undersøkte området i Nome, men geologene er på langt nær i mål. Nå skal ny droneteknologi tas i bruk for å utvikle et mer komplett geologisk kart. Og kanskje får det betydning for gruvedrift. Denne dronen erstatter helikopter og svært tidkrevende, manuelt arbeid. I juni skal den fly over Fen, forteller Sven Dahlgren

Avansert drone skal måle magnetismen i Fensfeltet