Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Frøbonden: Simen Settendal fra Lunde er fjerdegenerasjons bonde på hjemgården. Her har det i mange år vært kornproduksjon som har stått for hovednæringen, men siden 2020 har Settendal også drevet med frøavl. Økonomisk står denne delen av driften nå for hovedinntekten på gården.
Frøbonden: Simen Settendal fra Lunde er fjerdegenerasjons bonde på hjemgården. Her har det i mange år vært kornproduksjon som har stått for hovednæringen, men siden 2020 har Settendal også drevet med frøavl. Økonomisk står denne delen av driften nå for hovedinntekten på gården.

Normalavling spenner fra fem til 50 kilo per mål