undergang 4

Hadde 10 timer å gå på – og snart åpner veien igjen