Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Kommuneoverlege Kristin Sekse
Kommuneoverlege Kristin Sekse FOTO: Hilde Eika Nesje, Bø blad

Disse reglene gjelder i Nome

Må regne med ukjent smitte i Nome

Kommuneoverlege Kristin Sekse forventer stigning i smittetallene i dagene fremover. Samtidig er det høy risiko for ukjent smitte i lokalsamfunnet, sier hun.

Frykten for at folk i Nome kan være smittet uten å vite det selv, er hovedbegrunnelse for at det innføres munnbindpåbud fra onsdag 12. mai og frem til 25. mai.

Saken var oppe til hastebehandling i formannskapet tirsdag ettermiddag.

Selv om den nye forskriften formelt trer i kraft ved midnatt, anmoder formannskapet i et eget vedtak at munnbindpåbudet følges umiddelbart.

Høy risiko for smitte

Slik Kanalen varslet allerede mandag, vedtok politikerne også tydelige anmodninger der de ber innbyggerne unngå reiser til Grenland, besøk fra Grenland samt private samlinger.

– I øyeblikket har Nome kommune tre smittede, men trenden er stigende og vi forventer nok også økt smitte i løpet av uka. Vi får svar på en del tester i dag og dagene fremover, og risikoen for positive tester er økende. Det er høy risiko for at vi har smittede i Nome nå. For å forebygge spredning i det offentlige rom, er det munnbind vi står igjen med som tiltak, sa Kristin Sekse i møtet.

Det er FHI som anbefaler Nome å innføre påbudet, i samme periode som Grenland er underlagt reglene som gjelder i sone 5b.

Klarer vi å stoppe et utbrudd nå, vil gjenåpningen av samfunnet kunne gå raskere, og vi kan unngå nye innstramminger i juni, mener kommuneoverlegen.

Store konsekvenser 

Det er særlig i ungdomsmiljøene at smitten har spredd seg i Grenland. Mye kan spores tilbake til sosiale sammenkomster på fritiden. Denne typen smitte får imidlertid store samfunnskonsekvenser.

Én smittet elev sender hele klassen i karantene, mens alle familiene til elevene plasseres i ventekarantene. Dette gjør arbeidet til smittesporerne ekstremt vanskelig, og systemet i Grenland er i fred med å bli overbelastet. Derfor bistår også smitteteamet i Nome med å hjelpe Skien og Porsgrunn der det er naturlig.

Ingen endring for Nome vgs

Selv om smitten nabokommunene i særlig grad spores til elever i den videregående skolen, er det ingen planer om å stenge Nome videregående, eller innføre rødt nivå. Regelverket gir ikke en slik anledning så lenge ingen av elevene ved skolen er smittet, og så lenge smittetrykket i Nome er så lavt som nå.

Men situasjonen kan endre seg raskt, og det legges blant annet planer for massetesting dersom det oppstår elevsmitte ved Nome vgs.

Disse reglene gjelder i Nome nå:

Påbud:
Munnbindpåbud fra 12. mai til 25. mai

Anmodninger:
– Reiser i størst mulig grad unngås, spesielt til områder med mye smitte.
– Unngå samlinger med flere enn 10 personer innendørs og 20 personer utendørs, spesielt på tvers av kommunegrenser.
– Arrangement som samler flere enn 20 personer utendørs må meldes til smittevernlege/kommuneoverlege.
– Ellers å følge nasjonale retningslinjer.
– Formannskapet anmoder om at munnbind blir tatt i bruk umiddelbart.