IMG_1584

Avventer svar fra staten om strengere smittevern i Nome