Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Nome-ordfører Bjørg Bjørg Tveito Lundefaret.
Nome-ordfører Bjørg Bjørg Tveito Lundefaret.

Anbefaler munnbindpåbud i Nome

Kommuneoverlege Kristin Sekse går inn for en ny periode med munnbindpåbud i Nome. Men påbudet trer ikke i kraft før tidligst tirsdag ettermiddag.

Samtidig kommer kommunen til å gå ut med en sterk anmodning om å droppe unødvendige reiser til Grenland og unngå private samlinger. Den siste delen av anmodningen retter seg særlig til ungdommen, der mye av smitten i Grenland har vært konsentrert de siste dagene.

Kommunen vil ta i bruk nye kommunikasjonsmetoder for å nå frem til unge og foresatte med dette budskapet, forteller ordfører Bjørg Tveito Lundefaret etter mandagens møte i beredskapsledelsen.

– Vi kan ikke forby ungdom å samles, men vi understreker veldig sterkt at vi ønsker færrest mulige møter, og færrest mulig nærkontakter i ungdomsmiljøene, sier hun.

– Får anmodningen konsekvenser for aktivitetene som er planlagt på 17. mai i Nome?

– Det får ingen direkte konsekvenser for programmet, men anmodningen gjelder selvsagt også for 17. mai, altså at vi må gjøre alt vi kan for å unngå at mange samler seg på ett sted.

– Det formell må være i orden

Formannskapet skal tirsdag klokken 13.00 ta stilling til et nytt påbud om munnbindbruk i Nome.

Tiltaket er anbefalt av kommuneoverlegen, etter anmodning fra statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Bakteppet er som kjent den bratte smittestigningen i Grenland.

– Hvis det er anbefalt fra overordna myndighet, og fra faglig hold, å innføre munnbindpåbud i Nome, hvorfor skjer ikke dette umiddelbart? Hvorfor vente til tirsdag ettermiddag med å behandle saken?

– Det har å gjøre med at vi må ha formalitetene i orden. Men jeg som ordfører går allerede nå ut og oppfordrer alle til å bruke munnbind, og ikke minst påse at vi unngår å ha for mange nærkontakter. Og jeg vil sterkt understreke behovet for å unngå fester, samlinger og lignende i ungdomsmiljøene.