nav illu

Nedgang i ledigheten i fylket. Stabilt lavt i Nome