Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Valgprogrammene i Nome: Dette er forsidene på valgprogrammene for de fire store partiene i Nome. Kanalen har sett bak omslagene og undersøkt innholdet. Ingen av programmene nevner ord som «tilflyttingsarbeid», «folketall», «innflytting», «fraflytting», «tilflyttingstiltak», «bolyst», «bostedsattraktivitet», «befolkningsutvikling» eller lignende.
Valgprogrammene i Nome: Dette er forsidene på valgprogrammene for de fire store partiene i Nome. Kanalen har sett bak omslagene og undersøkt innholdet. Ingen av programmene nevner ord som «tilflyttingsarbeid», «folketall», «innflytting», «fraflytting», «tilflyttingstiltak», «bolyst», «bostedsattraktivitet», «befolkningsutvikling» eller lignende.

Hva mener partiene om tilflytting? Null og niks?