Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Sterk prisvekst: Prisen på skrapjern har gått i været. Ved Ulefos jernværk er resirkulert jern og vannkraft de viktigste innsatsfaktorene. Begge deler har vært svindyrt i 2021. Skrapjernet du ser på bildet skal bli til kumlokk og annet gategods.
Sterk prisvekst: Prisen på skrapjern har gått i været. Ved Ulefos jernværk er resirkulert jern og vannkraft de viktigste innsatsfaktorene. Begge deler har vært svindyrt i 2021. Skrapjernet du ser på bildet skal bli til kumlokk og annet gategods.

Lokal industri

Prisen på skrapjern har gått rett til værs