Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

I strid med intensjonen: Skiltet ved Østerå bru i Lunde forteller at de som skal til Bø må kjøre via Ulefoss og riksveg 36. Det er i strid med Vestfold og Telemarks intensjon, men skiltet kan ikke byttes ut før en søknad til Statens Vegvesen er ferdigbehandle
I strid med intensjonen: Skiltet ved Østerå bru i Lunde forteller at de som skal til Bø må kjøre via Ulefoss og riksveg 36. Det er i strid med Vestfold og Telemarks intensjon, men skiltet kan ikke byttes ut før en søknad til Statens Vegvesen er ferdigbehandle

Men skilt-byråkratiet skaper trøbbel