Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

IDEA vil flytte fra lokalene på Dagsrud

IDEA kompetanse, som i dag holder til på Dagsrud, ønsker seg nye lokaler og er i dialog med kommunen for å se på flere alternativer.

Nome kommune eier 10 prosent av IDEA etter at Kanja ble fusjonert inn i virksomheten for noen år siden. Aktiviteten i Nome er organisert i en egen enhet som holder til i ulike bygg på Dagsrud.
Nye krav, vekst og ønske om å samle avdelingen for varig tilrettelagt arbeid under samme tak, gjør at IDEA ønsker seg ut av Dagsrud.

Er i god vekst

Daglig leder Marit Kasin understreker at prosessen er helt i startgropen, og at det foreløpig kun pågår sonderinger. Det er med andre ord ikke fattet vedtak om flytting. Det foreligger heller ikke tall og detaljer om økonomien i prosjektet som nå er startet opp.

Kanalen får opplyst at IDEA er i samtaler med Nome kommune og Nome Investeringsselskap (NI) om å se på alternativer til dagens lokaler.

– IDEAs avdeling i Nome er i god utvikling, med økende aktivitet, sier Kasin. Økt aktivitet og krav til egnede lokaler, betyr at eksisterende bygg trenger en vesentlig oppgradering.

– Samtidig ønsker vi å samle varig tilrettelagt arbeid på ett sted, noe som krever mer plass enn vi har i dag. I sum taler dette for at vi bør undersøke mulighetene for å flytte inn i noe nytt, sier Kasin.

Spredt på flere hus i dag

Foreløpig tilsier planene at Actus dagavdeling (tidligere TAS) ikke skal flyttes. Actus er et dagsenter for mennesker med fysiske- og psykiske funksjonshemminger, og drives av IDEA på vegne av Nome kommune. Kasin sier til Kanalen at dette er status per nå, men at detaljene rundt Actus ikke er drøftet ennå. Primært gjelder flyttingen altså avdeling for varig tilrettelagt arbeid, som i dag bruker både Dagsrudheimens gamle vaskeri og fabrikklokalet nede ved fylkesveien.

– Vi har møtt stor velvilje fra Nome kommune og Nome Investeringsselskap. Selv om vi så vidt har startet sonderingen, har vi kommet opp med noen alternativer som vi jobber videre med, sier Marit Kasin, daglig leder i IDEA.

Her er alternativene

IDEA har så langt hatt møte med eiendomssjef Tor Olav Sannerholt, leder i samfunnsetaten Bjørn Lona, samt Aslak Fjeld i Nome Investeringsselskap om saken.

– Her har vi snakket om tre ulike alternativer, og sonderer videre ut fra det. I prosessen skal vi involvere eierne, styret og de ansatte. Foreløpig har vi ikke drøftet økonomi, verken for utbygger eller leietaker, det vil komme nærmere sommeren eller høsten.

De tre alternativene er som følger:
1) Oppgradere dagens lokaler
2) Bygge nytt på Dagsrud
3) Flytte IDEA til Klemetsjordet på Kaste, Ulefoss

Klemetsjordet er eid av Nome investeringsselskap, og er regulert til industri og næring. IDEA opplyser at de selv ikke ønsker å stå for bygging, eller eie lokalene, men ser for seg å være leietaker.

Saken kan få en nærmere avklaring allerede i IDEAs styremøte som avholdes i juni.
Aslak Fjeld i Nome Investeringsselskap sier til Kanalen at de har spilt inn flere alternativer som IDEA har fått muligheten til å velge blant, herunder nevnte Klemetsgjordet, samt teglverket, Ytre Helgen industriområde og Sagamoen.

IDEA eier sin egen bygningsmasse på Dagsrud i dag, men det er ikke bestemt hva som skjer med lokalene ved en eventuell flytting.

Dette er Klemetsjordet

Klemetsjordet på Ulefoss eies av Nome investeringsselskap, og må anses som en utvidelse av fabrikkmiljøet på Sagsiden der blant annet Ulefoss Skap og Ulefos Brug holder til i dag.

Området har ligget uvirksomt i flere år, i påvente av å få etablert en ny adkomstvei.

Nå kan IDEA bli den første etableringen her. Hvis IDEA velger Klemetsjordet, vil det fortsatt være plass til andre næringsaktører, opplyser styreleder i Investeringsselskapet Aslak Fjeld.

– Vi vet ikke hvor mye plass IDEA eventuelt trenger, men vi ser for oss at det skal være mulig med flere etableringer, sier Fjeld.