Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Liker seg i sentrum: De tre traktorrånerne Bjørn A. Ståland (16), Jon Wåsjø Hartviksen (17) og  Sigurd Nilsen (17), liker å kjøre på Ringsevja. Guttene mener det er bra at noen lager litt liv og røre, slik at sentrum ikke er helt dødt.
Liker seg i sentrum: De tre traktorrånerne Bjørn A. Ståland (16), Jon Wåsjø Hartviksen (17) og Sigurd Nilsen (17), liker å kjøre på Ringsevja. Guttene mener det er bra at noen lager litt liv og røre, slik at sentrum ikke er helt dødt.

Bjørg vil ha slutt på gjennomkjøring i sentrum – og stoppe råningen