Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Starter som kommunalsjefer til sommeren.
Starter som kommunalsjefer til sommeren.

Frid (45) og Lillian (51) er nye etatsjefer i Nome

Både helse- og omsorgsetaten og samfunnsutviklingsetaten i Nome kommune har fått nye sjefer. Begge forlater toppstillinger i Seljord kommune.

Starter som kommunalsjefer til sommeren.

De to kandidatene har vært unntatt offentlighet og var derfor ikke kjent som søkere til stillingene før mandag. Begge har fått tilbud og takket ja.

Dette er de nye lederne:

Frid Berge (45) fra Bø blir etatsjef for samfunnsutvikling (SU-etaten)
Lillian Olsen Opedal (51) fra Ulefoss blir helse- og omsorgssjef

– De nye etatsjefene har en erfaringsbakgrunn som gjør at de er svært godt kvalifiserte til å bidra til å løse de utfordringene Nome kommune står overfor i årene framover, sier kommunedirektør Rune Engehult.

– Vi får to etatsjefer som mestrer både strategiske og operative utfordringer. De nye etatsjefene vil få ansvar for å lede hver sin etat med engasjerte og dyktige fagpersoner, samtidig som de inngår i kommunedirektørens ledergruppe med et helhetlig og tverrsektorielt ansvar, heter det videre.

Forlater Seljord 
Det hører også med til historien at Berge og Opedal forlater Seljord kommune, der de har hatt samme stillinger som de nå har søkt seg til i Nome.
Lillian Opedal sier til Kanalen at dette er tilfeldig, og at de ikke ligger noe dramatikk i dette.
– Jeg var ikke engang klar over at Frid Berge hadde søkt i Nome, sier Opedal.

Frid Berge har vært konstituert kommunedirektør i Seljord, men før dette var hun leder for samfunnsetaten. Lillian Olsen Opedal er i dag helse- og omsorgssjef i samme kommunen.

Etatsjefene får en viktig rolle i utviklingen av Nome som organisasjon og lokalsamfunn i årene som kommer.
Ikke minst står begge etatene helt sentralt når det skal gjennomføres en gigantutbygging av Nome sjukeheim innen få år. Dette ligger an til å bli det største økonomiske løftet for kommunen noen sinne.

Kommunen sier i en pressemelding at det har vært viktig å rekruttere kandidater som ser sine etater i et helhetsperspektiv, og som evner å få til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, med andre offentlige aktører og med lokalsamfunnet.

Dette er etatsjefene

Ny sjef for samfunnsutviklingsetaten (SU-etaten), Frid Berge, bor i Bø og har en bachelorgrad innen kulturarbeid og grunnfag historie. 45-åringen holder i tillegg på med en masterutdanning i samfunnsplanlegging. Hun har sin yrkeserfaring fra Skien kommune (2000-2013) i stillinger som daglig leder, spesialkonsulent og team-/fagleder innen kultursektoren, og fra Seljord kommune fra 2013 som plan- og utviklingssjef, kommunalsjef samfunn og konstituert rådmann.

Frid Berge (foto: Bø blad)

Ny omsorgssjef, Lillian Olsen Opedal, bor på Ulefoss og er sykepleier med tilleggsutdanning i anestesi og som helsesøster.

I tillegg har hun etterutdanning i psykisk helsearbeid, fysisk aktivitet og diverse ledelsesfag. Hun holder på med en masterutdanning i helseledelse. Opedal har erfaring fra sykehus, helsestasjonsarbeid, forvaltning og fagutviklingsarbeid hos Fylkesmannen, og har siden 2018 vært kommunalsjef for helse- og omsorg i Seljord kommune.

Lillian Opedal (foto: privat)

– Jeg er utrolig glad i Nome og synes det er hyggelig å kunne jobbe for hjemkommunen min, sier ny helsesjef, Lillian Opedal.

–  Nome har også en større administrasjon, med større muligheter, og jeg vet det er mange dyktige ansatte i Nome, som det blir hyggelig å jobbe samme med, legger hun til.

Starter til sommeren 
Begge har bred ledererfaring, god kjennskap til kommunal forvaltning og er vant til å jobbe i en politisk styrt organisasjon, sier Rune Engehult.

Lillian Olsen Opedal begynner som helse- og omsorgssjef 3. juni, mens Frid Berge begynner som etatsjef for samfunnsutvikling 1. august.

Kommunedirektør Rune Engehult er svært fornøyd med de to ansettelsene.

– Søkerlistene til begge stillingene var preget av sterke kandidater. Det har vært et «luksusproblem» å velge de rette personene til disse viktige stillingene, sier han.